Follow us!

Seminaro programa

Seminaras skirtas asmenims, išgyvenusiems psichikos sveikatos sunkumus

Ekspertai pagal patirtį - pagrindiniai partneriai permąstant psichikos sveikatos priežiūrą
PROGRAMA

We can keep you

UP-TO-DATE!